September 1936: Lezing in Wallingford (Collected Writings, pg 1/15; Original Writings, pg 151)

 

Lezing te Wallingford

Vanaf de vroegste tijden in de geschiedenis zien we dat kruiden gebruikt werden als genezende remedies, en zover terug als er geschiedschrijving is had de mens er al vertrouwen in dat de kruiden van de velden en de dalen en de heuvels de macht hadden om zijn ziekten te genezen. Honderden jaren voor Christus waren de oude IndiŽrs en de Arabieren en andere rassen al experts in het gebruik van de gaven van de Natuur; ook de oude Egyptenaren en later de Grieken en de Romeinen, en in mindere mate rechtstreeks door tot onze tijd.

Nu is het niet waarschijnlijk dat grote naties van verschillende geloven en kleuren duizenden jaren lang voortdurend hebben geloofd in de kruiden van de Natuur als geneesmiddel, en ze aanhoudend hebben bestudeerd en toegepast, als achter dat alles niet een grote waarheid zou zitten.

Vroeger gebruikten niet alleen de artsen van de landen kruiden en onderwezen daarin, maar de mensen zelf waren goed op de hoogte van hun werkzaamheid, en konden in veel gevallen bij kwalen voor zichzelf zorgen.

Dit land (Engeland) is geen uitzondering, en hoewel het gebruik van natuurlijkde middelen tegenwoordig niet meer zo algemeen is, hadden huishoudens tot een generatie of twee geleden, en nu nog steeds in de meer afgelegen gebieden, hun eigen kruidenkist en middeltjes voor hun alledaagse ziekten.

De laatste vier- of vijfhonderd jaar zijn er in Engeland verschillende boeken geschreven over Genezen met Kruiden, waarvan een van de laatste en meest bekende dat van Kulpepper is, bijna zo'n driehonderd jaar geleden geschreven.

In de wat meer landelijke huizen van de Britse Eilanden is dit boek nog steeds te vinden, waar het bestudeerd en gebruikt en hoog geprezen wordt, en hoewel het verslagen bevat van meer dan 300 kruiden, wat toch een hele studie moet zijn, is het vertrouwen erin nog zo levendig dat de mensen de moeite nemen om het zich meester te maken en de meeste van hun klachten ermee te behandelen.

Door de geschiedenis heen zijn er tijden geweest dat ziekte succesvol werd behandeld met vrijwel alleen maar kruiden, en andere tijden dat de grote en natuurlijke geneeskunst grotendeels vergeten werd; dit is zo'n tijd. Maar de kracht van de Natuurlijke weg is zo groot, dat het zeker weer bij ons zal terugkeren.

Als vroeger een grote natie verdween, dan verdween daarmee ook veel van haar kennis, maar tegenwoordig, nu ontdekkingen meteen meer algemeen bekend gemaakt worden, mag men hopen dat de zegeningen die ons worden toebedeeld wereldwijd worden verspreid zodra ze worden herontdekt, zodat ze altijd wel in enig land veilig bewaard zullen blijven. De kruiden waarvan in deze lezing gesproken wordt, worden al wijd verbreid gebruikt in vele delen van de wereld, hoewel ze nog maar pas ontdekt zijn.

Het is zeker dat in de tijden dat de juiste kruiden bekend waren en gebruikt werden, prachtige genezings-resultaten algemeen waren, en de mensen van die tijd moeten wel een heel groot vertrouwen in ze gehad hebben; Als dat niet zo was, dan hadden de roem, het vertrouwen en het geloof dat in de kruiden gesteld was, de opkomst en de ondergang van die beschavingen niet overleefd, en waren ze niet honderden en duizenden jaren voortdurend in de gedachten van mensen gebleven.

Genezing met de zuivere pure mooie middelen uit de Natuur is zeker een manier die de meesten van ons boven alle andere aanspreekt, en het heeft iets dat diep in ons binnenste zelf inderdaad waar klinkt en ons zegt: dit is de manier van de Natuur en zo is het goed.

We kijken vol vertrouwen naar de Natuur voor alles wat we nodig hebben om in leven te blijven: lucht, licht, eten, drinken enzovoort: het is niet waarschijnlijk dat in dit grootse ontwerp dat ons van alles voorziet, de genezing voor onze ziekten en noden vergeten zou zijn.

We zien dus dat behandeling met kruiden terug gaat tot de vroegste tijden van de mensheid, dat het al deze eeuwen is blijven bestaan, en zowel gebruikt is als geroemd, en dat het in de geschiedenis vaak de belangrijkste en bijna de enige manier van genezen geweest is.

Het systeem waar we vanavond over praten heeft grote voordelen t.o.v. andere.

Ten eerste: alle remedies zijn gemaakt van mooie bloemen, planten en bomen uit de Natuur, geen enkele ervan is giftig of kan op een andere manier kwaad, hoeveel er ook van genomen wordt.

Ten tweede: er zijn er maar 38, wat betekent dat het gemakkelijker is om de juiste kruiden te vinden dan wanneer er heel veel zouden zijn.

Ten derde: de methode om te kiezen welke remedie gegeven moet worden is voor de meeste mensen eenvoudig genoeg te begrijpen.

Ten vierde: de behaalde genezingen waren zo prachtig dat ze alle verwachtingen hebben overtroffen, zelfs van degenen die deze methode toepassen, alsook van de patiŽnten die er baat bij hadden.

Deze kruiden hadden keer op keer succes waar iedere andere behandeling die geprobeerd werd faalde.

En nu u enig idee gekregen hebt van hoe oud en vermaard de grote Kunst van het met kruiden Genezen van de noodlijdenden is, kunnen we doorgaan met de belangrijkste reden van de lezing van vanavond.

De lezing van vanavond heeft twee belangrijke onderwerpen:

Ten eerste: het beschrijven van een nieuwe methode van genezen met kruiden.

Ten tweede: de angst die u misschien heeft voor ziekte zoveel mogelijk verminderen.

Hoewel het relatief weinig jaren geleden is dat het eerste kruid werd ontdekt van een serie van 38 die het onderwerp zijn van deze lezing, hebben deze kruiden in die korte tijd al bewezen dat ze de prachtigste geneeskracht hebben. Dat is niet alleen in dit land bewezen, of in landen op het vasteland, maar ook in verre landen zoals India, AustraliŽ, Nieuw Zeeland, Amerika, en zo verder.

Het is onmogelijk om het enorme aantal mensen dat baat en genezing heeft gehad zelfs maar te noemen, omdat ze over bijna de hele wereld verspreid zijn, maar we weten wel dat honderden en duizenden noodlijdenden hulp hebben gekregen die ze voor onmogelijk hadden gehouden, en waarop ze al niet meer durfden te hopen.

De belangrijke aspecten van behandeling met deze kruiden zijn:

1 dat de remedies allemaal gemaakt zijn van mooie planten en bomen van de Natuur, en dat ze geen van alle schadelijk zijn of kwaad kunnen.

2 dat het gebruik ervan zonder enige medische achtergrond zo gemakkelijk te begrijpen is dat ze in het huishouden gebruikt kunnen worden.

Bedenk eens even wat dat betekent. In vrijwel iedere stad of dorp zijn er wel mensen die in meer of mindere mate de wens hebben om zieke mensen te helpen; die lijden willen kunnen verlichten en de zieken genezen, maar die door omstandigheden geen arts of verpleger hebben kunnen worden, en die niet het gevoel hadden dat ze hun wens of hun missie konden vervullen. Deze kruiden geven hen de macht in handen om te genezen binnen hun eigen familie, vrienden en iedereen om hen heen.

Naast hun werk hebben ze de mogelijkheid om in hun vrije tijd een heleboel goed te doen, zoals velen tegenwoordig al doen; en er zijn er zelfs die hun werk hebben opgegeven om al hun tijd aan deze manier van genezen te besteden.

Voor degenen die altijd al het ideaal voor ogen hadden, de droom om lijden te verlichten, betekent het dat dit voor hen mogelijk gemaakt is, of het nou alleen maar in hun eigen huishouden is of op grotere schaal.

Nog maar eens benadrukken dat er geen wetenschappelijke kennis nodig is wanneer met deze kruiden behandeld wordt - het is niet eens nodig om de naam van de kwaal of ziekte te kennen. De ziekte is niet van belang - het is de patiŽnt. Het gaat niet om wat de patiŽnt heeft. Het is niet de zogenaamde ziekte die belangrijk is om te behandelen, omdat dezelfde ziekte bij verschillende mensen verschillende gevolgen kan hebben.

Als de gevolgen bij alle mensen hetzelfde waren, dan zou het gemakkelijk zijn om te weten wat de naam van een ziekte was, maar dat is niet zo; en dat is de reden waarom het in de medische wetenschap vaak zo moeilijk is om een naam te geven aan de specifieke klacht waar een patiŽnt aan lijdt.

Het is niet de ziekte die van belang is, maar de werkelijke gids voor genezing is de patiŽnt, en de manier waarop hij of zij beroerd is.

In het gewone leven heeft ieder van ons een eigen karakter. Dit is samengesteld uit onze voorkeuren, onze afkeren, onze ideeŽn, gedachten, wensen, ambities, de manier waarop we anderen behandelen, enzovoort.

Nu hoort dit karakter niet bij het lichaam, maar bij de psyche, en de psyche is het meest verfijnde en gevoeligste deel van onszelf. Kan het ons dan verbazen dat symptomen van ziekte het eerst zichtbaar worden in de psyche met zijn verschillende stemmingen, en dat de psyche, juist vanwege die gevoeligheid, ons bij onze ziekte veel beter tot gids kan zijn dan het lichaam.

Veranderingen in de psyche leiden ons duidelijk naar de remedie die we nodig hebben, terwijl het lichaam misschien weinig verandering laat zien.

Laten we onze aandacht eens richten op de verschillende manieren waarop een bepaalde klacht op een individu kan inwerken.

We weten allemaal dat dezelfde kwaal ons heel verschillend kan aanpakken. Als Tommy de mazelen krijgt, is hij misschien prikkelbaar - Sissy kan rustig en slaperig zijn - Johnny wil verwend worden - kleine Peter kan heel gespannen en angstig zijn - Bobby wil met rust gelaten worden, enzovoort.

Als de ziekte zo verschillende gevolgen heeft, heeft het zeker geen zin om alleen de ziekte te behandelen. Het is beter om Tommy, Sissy, Johnny en Peter en Bobby ieder voor zich te behandelen en beter te maken, en dag mazelen.

Het is van belang om u op het hart te drukken dat niet de mazelen ons naar de juiste behandeling leiden, maar de manier waarop de kleine erop reageert; en de stemming van de kleine geeft het gevoeligst aan wat deze bepaalde patiŽnt nodig heeft.

En precies zoals stemmingen ons bij ziekte naar de juiste behandeling leiden, zo kunnen ze ons ook bij voorbaat waarschuwen voor een opkomende klacht, en ons in staat stellen om de aanval af te slaan.

Kleine Tommy komt ongewoon moe uit school, of slaperig of prikkelbaar of wil verwend worden, of juist met rust gelaten of zoiets. We zeggen dan dat hij 'niet helemaal zichzelf' is. Goedbedoelende buren komen vertellen dat "Tommy iets onder de leden heeft, en dat je zult moeten afwachten"! Maar waarom afwachten? Als Tommy meteen behandeld wordt volgens de bui die hij heeft,dan kan hij snel veranderen van 'niet helemaal zichzelf' in zichzelf, terwijl de ziekte die op de loer lag meestal niet zal doorzetten, of zo lichtjes dat je het amper merkt.

En zo gaat het bij ieder van ons, aan bijna iedere klacht gaat een tijdje vooraf dat je je niet helemaal fit voelt, of een beetje futloos; dat is het moment om onze toestand te behandelen, weer fit te worden en de dingen een halt toe te roepen.

Voorkomen is beter dan genezen, en deze remedies helpen ons wonderwel om weer beter te worden, en onszelf te beschermen tegen onplezierige dingen.

Genoeg over de vroegste stadia van ziekte. Laten we nu eens nadenken over degenen die al een tijdje ziek zijn, of zelfs een lange tijd. Er is alweer alle reden om te mogen hopen op profijt, zij het verbetering of herstel. Laat niemand ooit de hoop opgeven om beter te worden: zulke prachtige vooruigang en zulke fantastische genezingen zijn er al geboekt door het gebruik van deze kruiden, zelfs in gevallen die als hopeloos beschouwd werden, dat het niet langer nodig is om te wanhopen.

Het leven van chronisch invaliden heeft weer zin gekregen, wat gepaard ging met de terugkeer van veel levensvreugde en een betere en meer heldere kijk op het leven in het algemeen.

Laat ook niemand bang zijn voor de naam die aan een ziekte gegeven is; het is ten slotte maar een naam; en er zijn geen ziektes die op zichzelf ongeneeslijk zijn. Dit mogen we beweren omdat er patiŽnten zijn die genezen zijn van ziektes met de meest beangstigende en gevreesde namen. En als sommige patiŽnten dat gedaan hebben, dan kunnen anderen dat ook. Soms is er minder tijd nodig om een zogenaamd vreselijke ziekte te genezen bij de ene mens, dan een die als minder ernstig beschouwd wordt bij een ander. Het hangt meer van het individu af dan van de ziekte.

Nu is het principe van behandelen precies hetzelfde bij een langdurige ziekte als wanneer ze kort zijn en oppervlakkig of zelfs maar dreigend. Want ook in een klacht die al een tijdje duurt hebben we ons karakter, onze wensen, hoop, opvattingen, voorkeuren, afkeren, en zo verder.

Dus ook nu weer hoeven we alleen maar te kijken hoe een patiŽnt door de ziekte wordt beroerd, of er sprake is van depressie, hopeloosheid om beter te worden, angst dat het erger wordt, prikkelbaarheid, gezelschap willen, de wens om met rust gelaten te worden, en zo verder, en de remedies te kiezen die bij die verschillende stemmingen horen.

En net als bij dreigende ziekte is het ook hier weer prachtig dat de ziekte niet optreedt als we een patiŽnt uit de toestand kunnen halen waarin hij niet helemaal zichzelf is. Dus ook in gevallen die al lange tijd duren, wanneer de verschillende stemmingen, zoals depressie, angst etc. verdwijnen, dan komen de patiŽnten beter in zichzelf, dichter bij hun eigen zelf, en daarmee verdwijnt ook de ziekte, welke dat dan ook is.

Dan is er nog een heel ander type mensen; degenen die niet echt ziek zijn in de gewone betekenis van het woord maar waar toch altijd iets mis mee is; misschien niet heel ernstig, maar toch genoeg om het leven voor hen bij tijden tot een beproeving en een last te maken, en die echt dankbaar zouden zijn als ze van hun klachten af waren. Meestal hebben ze al van alles geprobeerd om van hun prolemen af te komen, maar hebben ze nog geen genezing kunnen vinden.

Onder hen vinden we mensen die vaak hoofdpijn hebben; anderen die ieder jaar zwaar verkouden zijn, sommigen hebben last van buikloop, of reumatiek, of een slechte spijsvertering of vermoeide ogen, of astma of lichte hartproblemen, slapeloosheid en zo voort, wat dat ook.

Het geeft toch zoveel vreugde om zulke mensen verlichting te kunnen brengen, terwijl ze vaak al dachten dat ze hun ongemakken de rest van hun leven met zich mee moesten dragen; vooral bij degenen die bang zijn dat hun symptomen zouden verergeren met de leeftijd. Zulke gevallen kunnen genezen worden en heel vaak begint de verbetering direct na aanvang van de behandeling.

En ten slotte nog ťťn andere soort: mensen die best oke zijn, sterk en gezond, maar die toch hun moeilijkheden hebben.

Van die mensen voor wie het werken of spelen moeilijker gemaakt wordt door dingen als: over-matige zorg of ze het wel goed doen, of die te enthousiast zijn en zichzelf spanning en vermoeidheid bezorgen; of zij die bang zijn om te falen, omdat ze zichzelf minder slim achten dan andere mensen; of zij die maar niet kunnen beslissen wat ze willen; degenen die bang zijn dat er iets gebeurt met mensen die hen na staan, die altijd het ergste vrezen, zelfs zonder enige aanleiding; degenen die te actief en rusteloos zijn en nooit tot rust lijken te komen; degenen die te gevoelig en verlegen en zenuwachtig zijn, en zo verder. Hoewel je het niet echt ziekte kunt noemen zorgen al deze dingen toch voor ongelukkigheid en zorg, maar ze kunnen allemaal rechtgezet worden, waardoor er extra vreugde in het leven komt.

Zo zien we hoe groot de geneeskracht is van het juiste kruid, niet alleen om ons sterk te houden en tegen ziekte te beschermen, niet alleen om een dreigende ziekte tegen te houden, niet alleen om ons verlichting te brengen en te genezen wanneer we ons misschien ellendig voelen of ziek zijn, maar zelfs om ons gemoed rust en geluk en vreugde te brengen, terwijl er ogenschijnlijk niets mis is met onze gezondheid.

En laat het nog eens volkomen duidelijk zijn dat het niet uitmaakt of het nou gaat over vermoeidheid of niet jezelf zijn, of het voorkomen van ziekte, of het nou een korte ziekte is of een lange, het principe is hetzelfde, BEHANDEL DE PATIENT; behandel te patiŽnt naar aanleiding van zijn stemming, met zijn karakter, met de individualiteit, dan kun je het niet fout doen.

Bedenk nog eens hoeveel vreugde dit geeft aan eenieder die iets wil kunnen doen voor degenen die ziek zijn, die zelfs degenen willen helpen waarvoor de medische wetenschap niets meer kan doen; het geeft hen de kracht om genezers te zijn onder hun vrienden.

Bedenk ook nog eens hoe dit onze kijk op het leven verandert: vrij van angst en met hernieuwde hoop.

Deze geneesmethode is bedacht en gepubliceerd en vrij weggegeven zodat mensen als uzelf zichzelf kunnen helpen als ze ziek zijn of als ze juist gezond en sterk willen blijven. Er is geen wetenschap voor nodig, alleen een beetje kennis en meegevoel en begrip van de menselijke aard, zoals die voor bijna ieder van ons gewoon is.

De remedies

Er is vanavond geen tijd om een beschrijving van alle achtendertig remedies te geven. En dat is ook helemaal niet nodig, want als u begrijpt hoe er drie of vier gebruikt worden, dan heeft u het principe te pakken dat voor allemaal van toepassing is.

We zullen dus de remedies bekijken die gegeven worden wanneer er sprake is van ANGST. Het maakt niet uit of het om een ongeluk gaat of over plotselinge ziekte, een langdurige ziekte, of zelfs voor degenen die goed in hun vel zitten. Als er angst is dient een van de remedies voor angst gegeven te worden.

Natuurlijk kan het zijn dat er tegelijkertijd nog andere remedies nodig zijn, omdat er meer aan de hand kan zijn, en dan dienen die erbij gegeven te worden, maar dat hangt van de situatie af.

Een of andere vorm van angst is heel gebruikelijk, niet alleen onder zieken, maar ook bij onszelf terwijl we verder toch gezond kunnen zijn. Maar wat de situatie ook is, de remedies helpen ons om vrij te zijn van de zware last die we angst noemen.

Er zijn vijf soorten angst, en daarom zijn er ook vijf remedies, voor elke soort ťťn.

Bij de eerste is de angst erg groot, en bouwt op tot een verschrikking of paniek; bij de patiŽnt zelf, of omdat de situatie zo ernstig is dat deze bij de omstanders grote angst veroorzaakt. Dat kan het geval zijn bij onverwachte ziekte of een ongeval, maar steeds als er sprake is van grote spoed of gevaar dien je deze remedie te geven, die gemaakt is van een klein plantje dat Rock Rose (Zonneroosje) genoemd wordt.

Rock Rose is een mooi ding met helder gele bloemen; hij groeit op heuvels, vaak daar waar de grond steenachtig of rotsachtig is, en een gecultiveerde variant is te vinden in rotstuinen, maar voor genezing dien je altijd die te kiezen die in de vrije natuur groeit.

Deze remedie heeft prachtige resultaten behaald, en heel wat zorgwekkende situties verbeterden binnen enkele minuten of enkele uren nadat het gegeven werd.

De sleutelwoorden voor deze remedie zijn: paniek, verschrikking, spoedeisend of gevaar.

De tweede soort angst is gewoner: deze is van toepassing op het dagelijks leven.

De gewone angsten die zo velen van ons hebben: angst voor ongelukken, angst voor ziekte, de angst dat een klacht verergert, angst voor het donker; voor alleen zijn, voor inbrekers, voor vuur, voor armoede, voor dieren, voor andere mensen, en zo verder. Angsten voor duidelijk omschreven dingen, of daar nou een reden voor is of niet.

De remedie hiervoor is een mooie plant die Mimulus (Maskerbloem) heet; hij lijkt wel op het Muskusplantje (Mimulus Moschatus, red.). Het groeit in helder stromend water en langs de oevers. Sommige zomers groeit het in de beek bij Ewelme, die langs de weg loopt.

De derde soort angst is voor van die vage onverklaarbare dingen die niet uitgelegd kunnen worden. Alsof er iets vreselijks gaat gebeuren, zonder enig idee van wat dat zou kunnen zijn.

Alle angsten waarvoor geen verklaring kan worden gegeven, en die toch heel echt zijn, en verontrustend voor die persoon die de remedie Aspen (Ratelpopulier) nodig heeft. En de opluchting die deze remedie velen gegeven heeft is werkelijk prachtig.

Bij de vierde soort angst is men bevreesd dat het denken overbelast wordt, en dat het de spanning niet kan verdragen.

Wanneer we de aandrang hebben om dingen te doen waar we normaal niet over zouden nadenken of die we ook maar een moment zouden overwegen.

De remedie hiervoor komt van de Cherry Plum (Kerspruim) die in de hagen van het platteland groeit. Deze verjaagt alle foute gedachten en geeft de noodlijdende geestelijke kracht en vertrouwen.

De vijfde soort, ten slotte, is de angst voor anderen, in het bijzonder voor hen die ons lief zijn.

Als ze laat thuis komen, is er de angst dat er een of ander ongeluk gebeurd moet zijn; als ze op vakantie zijn, de angst dat een of andere ramp hen zal treffen. Een kwaaltje wordt tot een zeer ernstige ziekte, en er is een grote bezorgdheid, zelfs als hun ziekte niet gevaarlijk is. Altijd het ergste vrezen en altijd tegenslag voor ze verwachten.

De remedie die van de bloesem van de Red Chestnut (Rode Kastanje) wordt gemaakt, de boom die we allemaal wel kennen, verlicht zulke angsten snel en helpt ons om normaal te denken.

Deze vijf verschillende soorten angst zijn niet gemakkelijk te verwarren, omdat ze behoorlijk van elkaar verschillen; en hoewel angst een van de meest voorkomende stemingen is die we te behandelen krijgen, kunnen al deze vormen bestreden worden met ťťn of meer van slechts vijf remedies.

Voor alle situaties die u kunt tegenkomen zijn er weer andere remedies van toepassing. Zo zijn er een paar voor degenen die aan onzekerheid lijden, en nooit precies weten wat ze willen of wat goed voor ze is. Een paar voor eenzaamheid; andere voor wie te gevoelig is. Weer andere voor depressie, en zo verder.

En met heel weinig inspanning wordt het al makkelijk om die remedie of remedies te vinden waar een patiŽnt mee geholpen is.

En nog eens, waar het om gaat is dit: hoe wonderlijk het ook moge lijken, help uw patiŽnt van de stemming of stemmingen af zoals die in deze behandelmethode gegeven zijn, en uw patiŽnt is beter.

 

lieverbeter.nl:   ALLES over Bachbloesems