Februari 1933: Twaalf Geweldige Remedies (Collected Writings, pg 83/107)

 

De twaalf remedies waaraan ik de laatste vijf jaar heb gewerkt blijken zo geweldig in hun genezende werking en ze brengen zoveel zogenaamd ongeneeslijken weer tot gezondheid, zelfs wanneer homeopathische behandeling gefaald heeft, dat ik mijn best aan het doen ben om het voorschrijven zo eenvoudig te maken dat ze gebruikt kunnen worden door iedere leek. De remedies zelf geven nooit sterke reacties, omdat ze nooit kwaad kunnen, hoeveel er ook van genomen wordt, en als de verkeerde remedie wordt gegeven heeft dat geen nadelig effect, maar als de goede gegeven wordt, dan wordt er vooruitgang geboekt. Geen van de planten waaruit deze remedies worden verkregen is giftig. Ze zijn allemaal heilzaam. Daarom hoeft niemand bang te zijn om ze te gebruiken.

Het hele principe is dit: dat er twaalf geestelijke gesteldheden zijn, en dat bij elk van deze gesteldheden een kruid hoort. Het maakt niet uit of het over een uiterst ernstige ziekte gaat of over een lichte verkoudheid, of dat het een uur geleden is begonnen of al vele jaren duurt, het is de geestelijke gesteldheid, en die alleen, die bepaalt welke remedie nodig is.

De geestelijke gesteldheden en de bijbehorende remedies zijn als volgt:

1. In gevallen die grote spoed vereisen, bij groot gevaar, intense angst of verschrikking of depressie, in alle gevallen van uiterste nood wanneer de situatie uitzichtloos lijkt, geef dan ROCK ROSE.
2. Wanneer er sprake is van angst, geen verschrikkelijke angst, maar tamelijk rustige angst, geef dan MIMULUS
3. Wanneer de patiŽnt rusteloos, ongerust, gekweld is, geef dan AGRIMONY
4. Wanneer er sprake is van besluiteloosheid, wanneer niets goed lijkt, wanneer eerst het ene ding nodig is en dan weer iets anders, geef dan SCLERANTHUS.
5. Wanneer de patiŽnt slaperig, duizelig, lusteloos is, een afwezige blik, zonder interesse in zaken, zonder moeite te doen om beter te worden, geen plezier in het leven, geef dan CLEMATIS.
6. Wanneer er sprake is van zelf-medelijden, de patiŽnt het gevoel heeft slecht behandeld te zijn, dat het lijden onverdiend is, geef dan CHICORY.
7. De patiŽnt die dwaze dingen wil doen, naar ieders advies luistert, die iedere kuur en alles wat wordt aangeraden wil uitproberen heeft CERATO nodig.
8. De patiŽnt die ontmoedigd is, die beter aan het worden is maar naar de donkere kant van de dingen kijkt en zich teneergeslagen voelt heeft GENTIAN nodig.
9. De wilskrachtigen, degenen die moeilijk te behandelen zijn, omdat ze het altijd beter weten en hun eigen gang gaan hebben VERVAIN nodig.
10. Wanneer er sprake is van ongeduld, ernstige pijn, getob om weer snel beter te zijn, erop gespitst om snel weer op te staan en bezig te kunnen, ongeduldig met wie er in de buurt is, geef dan IMPATIENS.
11. Die rustige, stille en dappere patiŽnten, die nooit klagen, die als ze ziek zijn anderen niet tot last wensen te zijn en hun best doen om zelf beter te worden, zullen geholpen worden door WATER VIOLET.
12. Degenen die zwak, bleek en krachteloos zijn, alleen maar slap en moe zullen zeer geholpen zijn met CENTAURY.

De dosering is als volgt: doe twee of drie druppels van de voorraad-remedie in een gewone medicijnfles, vul deze met water, goed schudden, en geef hier dan steeds een theelepel uit volgens voorschrift. In spoedeisende gevallen ieder kwartier, in ernstige gevallen ieder uur, en in gewone gevallen drie of vier maal per dag. In geval van bewusteloosheid kunnen de lippen van de patiŽnt met de remedie bevochtigd worden.

Wanneer de patiŽnt vooruit gaat, zullen we vaak zien dat het nodig is om de remedie aan te passen aan de veranderende toestand, en in sommige gevallen kan het zelfs nodig zijn om wel zes verschillende kruiden te geven.

 

Als voorbeeld.

Een man van 35 had sinds vijf weken ernstige reumatiek. Bij het eerste bezoek was bijna ieder gewricht in zijn lichaam aangedaan door zwelling en gevoeligheid, hij had geweldig veel pijn, lag te rollen alsof hij gemarteld werd, ongerust over wat er stond te gebeuren. De patiŽnt was erg ziek en zag eruit alsof hij niet veel meer zou kunnen verdragen. Twintig uur lang werd ieder uur Agrimony gegeven waarna een duidelijke verbetering optrad, de pijn en de zwelling waren helemaal weg op ťťn schoudergewricht na, de patiŽnt was rustiger en minder bezorgd. Agrimony werd nog zes uur volgehouden waarna de patiŽnt vier uur sliep. Bij het wakker worden was alle pijn weg. Het volgende stadium was er een van angst, angst dat de pijn zou terugkomen, angst om te bewegen voor het geval het dan opnieuw zou beginnen. Mimulus werd gegeven en de volgende dag was de patiŽnt op en aangekleed en had zich geschoren. Ondankt het goede resultaat voelde de patiŽnt zich ontmoedigd, teneergeslagen. Gentian werd voorgescreven en op de derde dag was de patient weer op de been, hij bezocht een film en ging ook naar de buurtkroeg.

Andere keren is maar een enkele remedie nodig zoals in het volgende geval. Een meisje van achtien had zes maanden eerder een paar grote cystes laten verwijderen van haar schildklier in de hals. Deze waren aan het terugkomen en men had haar verteld dat ze moest wachten tot ze weer groot waren, waarna een nieuwe operatie nodig zou zijn. Ze was een lief klein meisje van het type dagdromer, bevond zich in dromenland en maakte zich maar heel weinig zorgen over haar toestand. Een week lang drie maal per dag Clematis zorgde dat de cystes volledig werden geabsorbeerd, en tot op een dag, drie maanden daarna, zag het er niet naar uit dat ze terugkwamen, en zijn geen verdere innames nodig geweest.

Een dame had al twee jaar acute reumatiek, en had die hele tijd ofwel in verpleeghuizen of in ziekenhuizen doorgebracht. Bij het eerste bezoek waren de handen erg stijf en pijnlijk, waren de enkels tweemaal zo dik als normaal en kon de patiŽnt amper lopen. Bovendien was er sprake van pijn in de schouders, nek en rug. De dame was een toonbeeld van verfijnde zachzinnigheid, rust en moed, en had haar ziekte met bewonderingswaardig geduld en kracht gedragen. Water Violet was duidelijk het aangewezen middel, en werd twee weken lang gegeven waarbij langzaam maar zeker verbetering optrad. Daarna volgde een periode van licht zelf-medelijden werd werd opgelost door Chicory. Aan het eind van de vierde week was de patiŽnt in staat om ruim 3 kilometer te wandelen, maar ze voelde zich wankel en onzeker, dus werd Scleranthus gegeven. Daarna volgde een periode van enig ongeduld en de wens om alles weer te kunnen, wat wees op Impatiens. Aan het einde van de achtste week kon de patiŽnt ruim zes kilometer wandelen, kon haar handen vrij gebruiken, had geen pijn en was, met uitzondering van enige stijfheid en een spoor van zwelling in de rechter enkel, volledig genezen.

Een dame van ongeveer veertig had al drie weken vage pijnen in de buik en de klieren in de liezen, oksels en nek zwollen snel op. Bij onderzoek werden grote aantallen gezwollen klieren in de buik gevonden en het bloedbeeld was dat van acute lymfatische leukemie. De vooruitzichten waren uiteraard bijzonder ernstig. De patiŽnt was zich ervan bewust dat ze een kwaadaardige ziekte had. Ze stond doodsangsten uit en dacht heimelijk na over de gemakkelijkste manier om zelfmoord te plegen. Rock Rose werd een paar dagen gegeven waarmee de buikpijn verminderde en de klieren slonken. Daarna veranderde de houding van de patient, ze was bemoedigd door de verbetering, en de vrees en verschrikking van de dood waren verdwenen, maar nu was er een rustige angst dat het te goed was om waar te zijn, daarom werd twee weken lang Mimulus gegeven, en na die tijd was de toestand van de patiŽnt normaal en ze is sindsdien perfect gezond gebleven, een periode van zes maanden.

Een boer leed aan verlamming van de nek zodat het hoofd voorover viel. Bovendien was er sprake van verzwakking van de spieren van de ogen en mond. Hij was gedreven wilskrachtig, ging door met zijn werk zoals hij dat altijd deed en weigerde maandenlang behandeling. Vervain zorgde in ongeveer twee weken voor volledige genezing.

Een dame van ongeveer veertig leed al vanaf haar kindertijd aan astma en bracht iedere winter ongeveer vier maanden in bed door. Ze had een enorm aantal injecties met adrenaline gehad, alsook iedere soort astma behandeling die er is, maar zonder resultaat. Zoals bij veel gevallen van astma, kinkhoest, en andere borstklachten werd ze gekweld door haar ziekte. Haar eerste bezoek was in december 1930, en aan het eind van januari 1931 had Agrimony de ziekte geheel verholpen. De klachten kwamen nog een beetje terug in de winter van 1931 maar dat was gemakkelijk onder controle te houden, waarbij de patient niet het bed hoefde te houden. Sindsdien is er geen enkel spoor van de ziekte geweest.

 

lieverbeter.nl:   ALLES over Bachbloesems