lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems

September 1936: Lezing voor de Vrijmetselaars (Collected Writings, pg 11/25; Original Writings, pg 164)

 

Lezing voor de vrijmetselaars

Vanavond kom ik hier bij u met een geweldige mededeling: met een mededeling die u misschien bijna niet kunt geloven: en toch is het waar, en zou het heel velen hoop en troost moeten bieden.

De mededeling is deze: DAT ZIEKTE TE GENEZEN IS.

Door middel van de Kruiden waar ik het vanavond over heb, is er in dit land geen enkele gewone ziekte bekend die niet genezen is. Honderdduizenden mensen die kwalen hadden, die klachten hadden waarvan ze verwachtten dat ze hun hele verdere leven bij hen zouden blijven, zijn weer beter.

Inleiding

Ik ga u vanavond geen details vertellen van de geweldige Kruiden die het onderwerp zijn van deze lezing. Dat alles kunt u in het boek vinden.

De belangrijkste principes zijn deze:

Ten eerste: Dat er hoegenaamd geen medische kennis nodig is.

Ten tweede: Dat de ziekte zelf van geen enkel belang is.

Ten derde: Dat de psyche het gevoeligste deel van ons lichaam is, en daarmee de beste gids om ons te vertellen welke remedie er nodig is.

Ten vierde: Daarom wordt alleen rekening gehouden met hoe een patiënt reageert op een ziekte. Niet met de ziekte zelf.

Ten vijfde: Dat zaken als angst, depressie, twijfel, hopeloosheid, prikkelbaarheid, behoefte aan gezelschap, behoefte om alleen te zijn, besluiteloosheid en dergelijke ons wijzen hoe de patiënt door zijn ziekte wordt aangedaan, en ook welke Remedie hij nodig heeft.

Ik hoef u de Geweldige Genezende Eigenschappen van deze Remedies niet uit te leggen, anders dan door te zeggen dat honderdduizenden mensen hun gezondheid teruggekregen hebben die de hoop hadden opgegeven op een leven zonder ziekte. En enorme aantallen zijn snel genezen van gewone kwalen; en nog eens enorme aantallen konden ziekte in een vroeg stadium voorkomen.

Bovendien zijn deze Kruiden zo bekend dat ze niet alleen op deze eilanden gebruikt worden, maar in de meeste landen van de wereld.

Deze hele Geneesmethode is zo eenvoudig, dat hij door bijna iedereen begrepen kan worden, en iedereen die daar plezier in heeft kan zelfs zelf de Kruiden verzamelen en klaarmaken.

Deel twee

Broeders, ons is geleerd dat er een Vitaal en Onsterfelijk Principe in ons woont.

Door alle eeuwen heen waarvan we de historie kennen geloofde de mens dat er iets in hem is dat groter en mooier is dan het lichaam, en dat doorleeft voorbij het graf.

Dit geloof leeft al sinds onheuglijke tijden in de psyche van de mens.

We zijn ons allemaal bewust dat de oorzaak van onze problemen niet alleen in ons lichaam zit. We zeggen niet: "mijn lichaam is bezorgd of ongerust of depressief", we zeggen: "ik ben bezorgd of ongerust of depressief". We zeggen niet: "mijn hand doet zichzelf pijn", we zeggen: "mijn hand doet me pijn".

Als we alleen maar een lichaam waren, dan zouden we slechts een leven leiden van persoonlijk voordeel en winst, uitsluitend op zoek naar ons eigen gemak en onze eigen behoeftes.

En hoe meer die Vonk van het Goddelijke in ons schijnt, hoe meer ons leven die sympathie uitstraalt, die compassie en die liefde, des te meer houden onze medemensen van ons, en worden we nagewezen en wordt er gezegd: "daar gaat een man die op God lijkt".

Bovendien is de mate waarin vrede en geluk en plezier en gezondheid en welzijn in ons leven komen ook afhankelijk van de mate waarin de Goddelijke Vonk ons bestaan kan binnengaan en verlichten.

Sinds onheuglijke tijden heeft de mens vertrouwd op twee geweldige bronnen van Genezing. Op zijn Schepper, en op de Kruiden van het veld, die zijn Schepper daar heeft neergezet om noodlijdenden verlichting te bezorgen.

Toch is er een waarheid grotendeels in vergetelheid geraakt. Dat deze Kruiden die ter Genezing in het veld geplaatst zijn, ons dichter bij de Goddelijkheid binnen in ons brengen doordat zij ons troosten en onze zorgen en onrust verzachten en verlichten. En juist die toename van de innerlijke Goddelijkheid geneest ons.

Het is een heel wondelijke gedachte, en toch is het absoluut waar dat bepaalde Kruiden ons dichter bij onze Goddelijkheid brengen door ons troost te bieden: en dit wordt keer op keer zichtbaar omdat de zieken niet alleen opknappen van hun ziekte, maar dat daarbij ook rust, hoop, plezier, sympathie en meegevoel in hun leven komen. En als die eigenschappen er al waren, dan nemen ze behoorlijk toe.

En zo kunnen we dus echt zeggen dat bepaalde Kruiden op Goddelijke wijze voor ons zijn neergezet, en dat de hulp die zij ons geven niet alleen ons lichaam heelt, maar ook zorgt dat stukjes van onze Goddelijkheid deel gaan uitmaken van ons leven en ons karakter.

Dus als we met deze kruiden gaan genezen, houden we hoegenaamd geen rekening met het lichaam; wat er ook mee mis is, is niet van belang. We zoeken alleen die karaktereigenschappen van de noodlijdende uit die niet in harmonie zijn met de Bron van Vrede in zijn Ziel.

Zo negeren we dus de gewone symptomen van het vlees, en geven alle aandacht aan dingen als depressie, ongeduld, zorgen, angst, besluiteloosheid, twijfel, onverdraagzaamheid, veroordelen enzovoort. Al deze eigenschappen die afwezig zijn in de onbewogenheid, de zekerheid, het erbarmen van ons Innerlijke Zelf.

Deze negatieve eigenschappen verdwijnen door ze te behandelen met de Goddelijke Genezende Kruiden, en het verdwijnen ervan zorgt dat het lichaam beter wordt, zonder dat het uitmaakt wat de ziekte was.

In deze enorme beschaving van vandaag, een beschaving met veel spanning en druk, lijkt het wel alsof de onrust zodanig is dat we te ver verwijderd zijn geraakt van de werkelijke Bron van Genezing: onze Goddelijkheid. Maar onze Schepper weet deze dingen, kreeg medelijden met ons, en heeft in zijn Genade voor vervangende middelen gezorgd om onze kwalen te genezen, totdat de tijd of de omstandigheden de authentieke en directe manier in ere herstellen.

Maar deze vervangende middelen werken al wonderbaarlijk goed: als je ziet hoeveel plezier en geluk en zachtheid binnenkomt wanneer leven na leven door deze Kruiden wordt genezen, dan bewijst dat zonder twijfel dat deze zegening niet alleen het lichaam aanraakt.

Sterker nog: Het is zeker dat de genezing tot stand is gekomen door de verbeterde harmonie tussen het Hogere Zelf aan de binnenkant en het lichaam aan de buitenkant.

Het is niet nodig om alle 38 middelen in detail te bespreken: dat staat allemaal in het boek. Laat het voldoende zijn om te vertellen dat er een is voor iedere stemming die ons gelukkige, vrolijke zelf in de weg kan staan. En je hoeft alleen maar te weten welke stemming of stemmingen de patiënt heeft, en de Remedie of Remedies te geven die deze opheffen.

Het is niet van belang of de ziekte pas een paar minuten duurt of al vele jaren, het principe blijft hetzelfde.

Bedenk bovendien eens wat dit betekent in het dagelijks leven. Bijna iedereen van ons heeft wel een karaktertrek die uit balans is, zoals bijvoorbeeld depressiviteit, zorgen, angst en zo verder. Deze Kruiden verwijderen deze, en op die manier sluiten ze niet alleen de deur voor het binnenkomen van ziekte, ze maken ons ook gelukkiger, blijer en nuttiger.

En welke van alle Nobele Kunsten is nou grootser dan de Geneeskunst. En wat is passender voor de Broederschap van Mensen, zoals sommige van de Oude Ordes, dan verlichting te brengen voor wie pijn heeft, troost voor wie beproefd wordt of in nood is, bemoediging en hoop voor ieder die aangedaan is.

En deze Remedies geven ieder de macht in handen om deze dingen te doen. Niet hun eigen macht, maar de Macht die de Grote Schepper aan zijn Helende Kruiden heeft gegeven