lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems
Noot van de vertaler:  
Edward Bach schreef het boekje "bevrijd uzelf" in 1932. Het was zijn gewoonte om het resultaat van zijn werk direct uit te geven, en daarna voortdurend te blijven aanpassen aan nieuwe inzichten. In 1936, toen zijn werk aan de bloesem-remedies klaar was en het einde van zijn leven naderde, heeft hij bewust al zijn oude aantekeningen verbrand, en zijn uitgever gevraagd hetzelfde te doen met oude versies van zijn boeken. Hiermee wilde hij voorkomen dat verwarring kon ontstaan met verouderde inzichten. Deze vertaling van "bevrijd uzelf" is dan ook van de laatste versie, zoals die in 1990 door het "Bach Centre" is herdrukt.
 
 

Bevrijd Uzelf

door Edward Bach, arts  
 
 
 

Inleiding

Het is onmogelijk om waarheid in woorden weer te geven. De schrijver van dit boek heeft niet de wens om te preken, sterker nog: Hij houdt in het geheel niet van die manier van kennis overdragen. Hij heeft geprobeerd om op de volgende bladzijden zo helder en duidelijk mogelijk te laten zien wat het doel is van onze levens, het doel van de moeilijkheden die ons belagen, en de manier waarop we onze gezondheid kunnen herkrijgen. En, in werkelijkheid, hoe ieder van ons onze eigen dokter kan worden.  
 
 
rock rose<br>Chalice Well gardens, Glastonbury, England
rock rose
Chalice Well gardens, Glastonbury, England
 
 
Hoofdstuk 1

Zo simpel is het, het Verhaal van het Leven.

 
Een klein kind heeft besloten om een schilderij van een huis te maken, op tijd voor haar moeders verjaardag. In haar hoofdje is het huis al geschilderd: ze weet hoe het gaat worden, tot in het kleinste detail, het enige wat ze nog moet doen is het op papier zetten.  
 
De verf wordt tevoorschijn gehaald, en een penseel en een verflap, en vol enthousiasme en helemaal gelukkig gaat ze aan het werk. Al haar aandacht en enthousiasme is gericht op waar ze mee bezig is. Niets kan haar afleiden van haar werk.  
 
Het schilderij is op tijd klaar voor de verjaardag. Naar haar allerbeste kunnen heeft ze haar idee van een huis vormgegeven. Het is een kunstwerk, omdat het helemaal van haarzelf is, iedere penseelstreek is gedaan uit liefde voor haar moeder, ieder raam, iedere deur is geschilderd in de overtuiging dat hij precies daar moet zitten. Zelfs als het eruit ziet als een hooiberg, is het het meest perfecte huis dat ooit geschilderd is: het is een succes omdat de kleine kunstenaar haar hele hart en ziel, haar hele wezen gelegd heeft in het maken ervan.  
 
Dit is gezondheid, dit is succes en geluk en ware dienstbaarheid. Dienstbaar uit liefde in perfecte vrijheid op onze eigen manier.  
 
Zo ook dalen we af in deze wereld, terwijl we weten welk schilderij we moeten schilderen, ons pad door het leven helemaal uitgestippeld, en alles wat we nog te doen hebben is het een stoffelijke vorm geven. We komen langs, vol van vreugde en interesse, al onze aandacht geconcentreerd op het vervolmaken van dat schilderij, en we vertalen onze gedachten en bedoelingen naar ons allerbeste kunnen in het lichamelijke leven in de omgeving die we gekozen hebben, welke dat dan ook is.  
 
Dan, als we van het begin tot het einde onze eigen idealen volgen, onze eigen wensen met alle kracht die in ons is, dan is er geen mislukking, ons leven is dan een geweldig succes geweest, gezond en gelukkig.  
 
Hetzelfde verhaaltje van de kleine kunstenaar kan ons laten zien hoe, als we het ze toestaan, de moeilijkheden van het leven dit succes en de vreugde en gezondheid kunnen verstoren, en ons kunnen afleiden van ons doel.  
Het kind is ijverig en vrolijk aan het schilderen als er iemand langskomt die zegt: "Waarom zet je hier geen raam, en daar een deur? En het tuinpad moet natuurlijk eigenlijk zo lopen." Het resultaat zal zijn dat het kind de interesse in het werk helemaal verliest; misschien gaat ze wel door, maar nu is ze alleen nog maar iemand anders' idee op papier aan het zetten: ze kan boos worden, geïrriteerd, ongelukkig, bang om de suggesties te weigeren; een hekel krijgen aan het schilderij en het misschien wel verscheuren: in feite, afhankelijk van het type kind, zal de reactie ook inderdaad zo zijn.  
 
Het uiteindelijke schilderij wordt misschien wel een herkenbaar huis, maar nu mankeert er iets aan; het is een mislukking omdat het de interpretatie is van andermans gedachten, niet die van het kind. Het is niet geschikt als een verjaardagscadeau omdat het misschien niet op tijd klaar is, en de moeder een heel jaar moet wachten op haar cadeau.  
 
Dit is ziekte, de re-actie op verstoring. Dit is tijdelijke mislukking en ongelukkigheid: en dit gebeurt als we toelaten dat anderen ingrijpen in onze bedoeling in het leven, en twijfel in ons hoofd zaaien, of angst of onverschilligheid.  
 
 
impatiens<br>Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
impatiens
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
 
 
Hoofdstuk 2

In harmonie zijn met onze ziel is de basis voor gezondheid

 
Het is van primair belang dat de werkelijke betekenis van gezondheid en ziekte duidelijk wordt begrepen.  
 
Gezondheid is onze erfenis, ons geboorterecht. Het is de volledige en gehele ver-eniging tussen ziel, psyche en lichaam; en dit is niet een moeilijk te bereiken ideaal, maar zo gemakkelijk en natuurlijk dat velen van ons er overheen gekeken hebben.  
 
Alle aardse dingen zijn alleen maar de interpretatie van spirituele dingen. Achter de kleinste en minst belangrijke gebeurtenis zit al een Goddelijk doel.  
 
Ieder van ons heeft een Goddelijke zending in deze wereld, en we hebben onze ziel en onze psyche en ons lichaam als de instrumenten om dat werk mee uit te voeren. En als alle drie eendrachtig samenwerken dan resulteert dat is perfecte gezondheid en perfect gelukkig zijn.  
 
Een Goddelijke missie houdt niet in dat je je op moet offeren, je moet terugtrekken van deze wereld, of dat je het plezier in schoonheid en de natuur moet verwerpen. Integendeel. Het betekent juist dat je ten volle en nog meer kunt genieten van alle dingen: dat gaat dan over het huishouden, boer zijn, schilderen, toneelspelen, of dienstbaar zijn voor anderen in winkels of in een huishouding. En dit werk, wat het ook is, als we er maar boven al het andere van houden, is de uiteindelijke opdracht van onze ziel. Het werk dat we in deze wereld te doen hebben, op de enige manier waarop we ons werkelijke zelf kunnen zijn, terwijl we op een gewone stoffelijke manier de boodschap van dat ware zelf interpreteren.  
 
Dat betekent dus dat we aan onze gezondheid en aan hoe gelukkig we ons voelen, kunnen beoordelen hoe goed we die boodschap interpreteren.  
 
Daar zijn alle spirituele attributen van de perfecte mens. En we komen in deze wereld om ze een voor een zichtbaar te maken. Om ze te perfectioneren en sterker te maken, zodat geen enkele ervaring, geen enkele moeilijkheid ons zwakker kan maken of afhouden van het vervullen van dit doel.  
We kozen ervoor om op aarde te zijn en we kozen de externe omstandigheden die ons de beste kansen geven om onszelf tot het uiterste te testen: we komen hier terwijl we ons volledig realiseren wat wij voor specifieks te doen hebben. Bovendien komen we hier met het ondenkbare voorrecht dat we mogen weten dat al onze gevechten al gewonnen zijn voordat ze zijn begonnen, dat de overwinning al zeker is, nog voordat de test zich aandient, omdat we weten dat we kinderen van de Schepper zijn, en daarom Goddelijk, onoverwinnelijk en onverslaanbaar. Als we dat weten is het leven een vreugde. Moeilijkheden en ervaringen kunnen worden gezien als avonturen, want we hoeven ons alleen maar bewust te zijn van onze kracht, alleen maar onze Goddelijkheid waar te maken, terwijl alle moeilijkheden wegsmelten als een mist voor de zon. God heeft inderdaad Zijn kinderen de heerschappij over alle dingen gegeven.  
 
Onze ziel zal ons leiden, we hoeven alleen maar te luisteren, onder alle omstandigheden, in alle moeilijkheden. En als ze op zo'n manier richting krijgen zullen de psyche en het lichaam stralend van geluk en gezondheid door het leven gaan, net zo vrij van iedere zorg en verantwoordelijkheid als het jonge vertrouwvolle kind.  
 
 
star of bethlehem<br>Heinis, Den Bosch
star of bethlehem
Heinis, Den Bosch
 
 
Hoofdstuk 3

Onze zielen zijn perfect, het zijn immers kinderen van de Schepper, en alles wat ze ons laten doen is voor onze bestwil

 
Gezondheid is dus de werkelijke weerslag van wat we zijn: we zijn perfect: we zijn kinderen van God. Het bestaat niet dat we onze best moeten doen om iets te verdienen wat we al gekregen hebben. We zijn hier alleen maar om in stoffelijke vorm de perfectie te laten zien waarmee we vanaf het begin der tijden al begiftigd zijn. Gezondheid is: uitsluitend luisteren naar de bevelen van onze ziel; vol vertrouwen zijn als kleine kinderen; het is het intellect verwerpen (die boom van de kennis van goed en kwaad) met zijn redeneringen, zijn "voors" en "tegens", zijn angsten voor wat er kan gebeuren; het is: je niets aantrekken van conventies, van de triviale ideeën en bevelen van andere mensen, zodat we door het leven kunnen gaan zonder dat we bezoedeld worden, onbeschadigd, vrij om onze mede-mens te dienen.  
 
We kunnen onze gezondheid beoordelen aan hoe gelukkig we zijn, en aan hoe gelukkig we zijn kunnen we zien dat we gehoorzamen aan de dictaten van onze ziel. Het is niet nodig om een monnik te zijn, of een non, of ons te verstoppen voor de wereld; De wereld is er voor ons, om van te genieten en om te dienen, en alleen door te dienen vanuit liefde en geluk kunnen we echt nuttig zijn en ons beste werk doen. Als iets gedaan wordt vanuit een plichtsgevoel, en misschien wel met een geïrriteerd of ongeduldig gevoel heeft het geen enkele waarde. Dan is er slechts verspilde tijd, terwijl er ergens anders een broeder onze hulp echt nodig heeft.  
 
Waarheid hoeft niet geanalyseerd te worden, of bediscussieerd of verpakt in veel woorden. Het is in een flits duidelijk, het is een deel van jezelf. Alleen voor de onbelangrijke en ingewikkelde dingen van het leven is veel overtuigingskracht nodig, en dat heeft geleid tot de ontwikkeling van het intellect. De dingen die er toe doen zijn simpel, het zijn die dingen waar je van zegt: "Ach, natuurlijk, da's waar, eigenlijk heb ik dat altijd al geweten". Op dezelfde manier ontstaat de gelukzaligheid die over je heen komt wanneer je in harmonie bent met je spirituele zelf, en hoe hechter de ver-eniging, des te intenser is dat geluk. Denk maar eens aan de straling die je soms in een bruid kunt zien op haar trouwdag; de vervoering van een moeder met een pasgeboren kind; de extase van een kunstenaar die een meesterwerk voltooit: zo zijn de momenten dat er spirituele ver-eniging is.  
 
Denk je eens in hoe geweldig het leven zou zijn als we het helemaal in zo'n vreugde kunnen leven: en zo kan het ook zijn, wanneer we onszelf verliezen in ons levenswerk.  
 
 
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
 
 
Hoofdstuk 4

Wanneer we onze eigen instincten volgen, onze eigen wensen, onze eigen gedachten, onze eigen verlangens, dan zouden we nooit iets anders kennen dan genieten en gezondheid

 
Het is ook helemaal geen moeilijke onbereikbare prestatie om de stem van onze eigen ziel te horen; het is allemaal zo gemakkelijk voor ons gemaakt, als we het maar willen erkennen. Eenvoud is het kenmerk van de hele Schepping.  
 
Onze Ziel (die rustige kleine stem, Gods eigen stem) spreekt tot ons via onze intuïtie, onze instincten, via onze verlangens, onze idealen, onze gewone voorkeuren of afkeer; op welke manier ook maar voor ons individueel het gemakkelijkst is om te horen. Hoe kan Hij anders met ons praten? Onze werkelijke instincten, verlangens, voorkeuren of afkeren zijn ons gegeven opdat we de spirituele opdrachten van onze ziel kunnen interpreteren met onze beperkte lichamelijke waarnemingen. Voor velen van ons is het immers nog niet mogelijk om rechtstreeks met ons Hogere Zelf te communiceren. Het is de bedoeling om die opdrachten onvoorwaardelijk te volgen, omdat alleen de ziel weet welke ervaringen voor die afzonderlijke persoonlijkheid nodig zijn. Wat zo'n opdracht ook inhoudt, onbeduidend of juist belangrijk, of je nou zin hebt in nog een kopje thee, of dat het gaat over een volledige verandering van alle gewoonten die je in je leven hebt, je zou ze gewillig moeten uitvoeren. De ziel weet dat verzadiging de enige echte genezing geeft voor alles wat we, in deze wereld, beschouwen als zondig en fout, want totdat het hele wezen in opstand komt tegen een bepaalde handeling, wordt die fout niet uitgeroeid maar hoogstens in slaap gesust, zoals het ook beter en sneller is om net zo lang je vingers in de jampot te steken totdat je er zo ziek van bent dat jam alle aantrekkingskracht heeft verloren.  
 
Onze werkelijke verlangens, de wensen van ons ware zelf, mag je niet verwarren met de wensen en verlangens van andere mensen die zo vaak in ons hoofd zijn ingeprent, of met geweten, wat een ander woord is voor hetzelfde. We moeten ons niets aantrekken van wat de wereld vindt van onze acties. Alleen onze eigen ziel is verantwoordelijk voor ons welzijn, onze reputatie is in Zijn handen: we kunnen er zeker van zijn dat er maar één zonde is, en dat is om niet te gehoorzamen aan dat wat onze eigen Goddelijkheid ons voorschrijft. Dat is de zonde tegen God en onze medemens. Deze wensen, intuïties en verlangens zijn nooit egoïstisch; ze gaan alleen onszelf aan, zijn voor ons altijd juist en bezorgen ons gezondheid in ons lichaam en onze psyche.  
 
Ziekte is het gevolg in ons stoffelijk lichaam van de weerstand van de persoonlijkheid tegen de leiding door de ziel. Het ontstaat wanneer we ons doof houden voor de "rustige kleine stem", en de Goddelijkheid in ons vergeten; wanneer we proberen om onze wensen aan anderen op te leggen, of wanneer we ons laten beïnvloeden door hun aanwijzingen, gedachten en bevelen.  
 
Hoe meer we vrij worden van invloeden van buiten, van andere persoonlijkheden, des te beter kan onze ziel ons gebruiken voor Zijn werk.  
 
Alleen als we proberen om iemand anders te beheersen en te regeren zijn we egoïstisch. Maar de wereld probeert ons juist te laten denken dat we egoïstisch zijn als we onze eigen verlangens volgen. Dat is omdat de wereld ons tot slaaf wil maken, want in werkelijkheid kunnen we alleen gebruikt worden voor het welzijn van de mensheid wanneer we ongehinderd ons zelf kunnen zijn en verwezenlijken. Het is de prachtige waarheid van Shakespeare: "Wees trouw aan je eigen zelf, en daaruit moet wel volgen, zoals de nacht de dag, dat je dan aan geen enkel mens ontrouw kunt zijn".  
 
De bij is, doordat hij uit eigen vrije wil een bepaalde bloem uitkiest vanwege haar honing, het gereedschap om haar het stuifmeel te brengen dat nodig is voor het toekomstige leven van haar jonge plantjes.  
 
 
mimulus<br>Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
mimulus
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
 
 
Hoofdstuk 5

Juist het toestaan dat andere mensen tussenbeide komen zorgt ervoor dat we niet langer luisteren naar de opdrachten van onze eigen ziel, en bezorgt ons disharmonie en ziekte

 
God gaf ieder van ons ons eigen geboorterecht, een heel eigen individueel bestaan: Hij gaf ieder van ons een eigen bijzondere taak, die wij alleen kunnen uitvoeren: Hij gaf ieder van ons een eigen afzonderlijk pad waar niets tussen mag komen. Laten we er niet alleen voor zorgen dat we geen verstoringen toestaan, maar ook, en dat is zelfs nog belangrijker, dat wij op geen enkele wijze enig ander mens verstoren. Daarin schuilt ware gezondheid, ware dienstbaarheid, en de vervulling van ons doel op aarde.  
 
Verstoringen ontstaan in ieder leven, ze zijn een onderdeel van het Goddelijk Plan. Ze zijn nodig opdat wij leren om daartegen op te staan. Feitelijk kunnen we ze zien als heel nuttige tegenstanders, die er alleen maar zijn om ons sterker te maken, en onze Goddelijkheid en onze onoverwinnelijkheid te verwezenlijken. En we mogen ook weten dat ze pas belangrijker worden als we toestaan dat ze ons beïnvloeden, en dat ze dan pas onze voortgang kunnen belemmeren. Het is helemaal aan ons hoe snel we vooruitgaan: of we toestaan dat onze Goddelijke missie verstoord wordt; of we accepteren dat verstoringen zich openbaar maken (dat noemen we ziekte) en ze toestaan om ons lichaam te begrenzen of verwonden; of dat we ze, als kinderen van God, gebruiken om onze doelgerichtheid juist te versterken.  
 
Hoe meer de moeilijkheden zichtbaar worden op ons pad, des te zekerder kunnen we zijn dat onze opdracht de moeite waard is. Florence Nightingale bereikte haar ideaal terwijl ze tegengewerkt werd door een hele natie; Galileo geloofde dat de wereld rond was ondanks het ongeloof van de hele wereld; en het lelijke eendje werd de zwaan hoewel zijn hele familie hem verachtte.  
 
Wij hebben geen enkel recht om ons te bemoeien met het leven van ook maar één van God's kinderen. Ieder van ons heeft zijn eigen taak, waarvoor wij alleen de kracht en de kennis hebben om hem perfect uit te voeren. Alleen als we dat vergeten, en ons werk aan anderen opdringen, of wanneer we ons werk door hen laten verstoren, dan ontstaat er wrijving en disharmonie in ons wezen.  
 
Deze disharmonie, ziekte, uit zich in het lichaam, want het lichaam dient alleen maar om de werking van de ziel te weerspiegelen; precies zoals het gezicht blijdschap spiegelt door een glimlach, of humeurigheid door een frons. Zo gaat het ook in de grotere dingen: het lichaam weerspiegelt de oorzaak van ziekte (zoals angst, besluiteloosheid, twijfel, etc.) door verwarring van haar gestel en weefsels.  
 
Ziekte is dus het resultaat van verstoring: iemand anders verstoren of toestaan dat we zelf verstoord worden.  
 
 
centaury<br>Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
centaury
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
 
 
Hoofdstuk 6

We hoeven alleen maar onze persoonlijkheid te bewaren, ons eigen leven te leven, kapitein te zijn op ons eigen schip, en alles zal goed komen

 
Er zijn geweldige kwaliteiten waarin alle mensen zichzelf stap voor stap perfectioneren, mogelijk concentreren ze zich op niet meer dan een of twee tegelijk. Het zijn die kwaliteiten die zich openbaarden in de levens van alle Grote Meesters die, van tijd tot tijd, in de wereld komen om ons te onderwijzen, en te helpen om de makkelijke en eenvoudige manieren te zien om al onze moeilijkheden te overwinnen.  
 
Er zijn bijvoorbeeld:  
 
LIEFDE  
 
MEDEGEVOEL  
 
VREDE  
 
STANDVASTIGHEID  
 
ZACHTAARDIGHEID  
 
KRACHT  
 
BEGRIP  
 
VERDRAAGZAAMHEID  
 
WIJSHEID  
 
VERGEVINGSGEZINDHEID  
 
MOED  
 
VREUGDE  
 
En door deze kwaliteiten in onszelf te perfectioneren helpt ieder van ons de hele wereld een stap verder op weg naar haar uiteindelijke ondenkbaar luisterrijke doel. We beseffen dan dat we geen egoïstisch doel nastreven, geen persoonlijk gewin, maar dat ieder menselijk wezen, rijk of arm, hoog of laag, even belangrijk is in het Goddelijk Plan, en hetzelfde geweldige voorrecht heeft gekregen om redder van de wereld te zijn, alleen maar door te weten dat hij een perfect kind van de Schepper is.  
 
Zoals er deze kwaliteiten zijn, deze stappen op weg naar perfectie, zo zijn er ook de hindernissen en invloeden die ervoor dienen om ons te sterken in onze standvastigheid.  
 
Dit zijn de werkelijke oorzaken van ziekte, en zijn bijvoorbeeld:  
 
TERUGHOUDENDHEID  
 
ANGST  
 
RUSTELOOSHEID.  
 
BESLUITELOOSHEID  
 
ONVERSCHILLIGHEID  
 
ZWAKHEID  
 
TWIJFEL  
 
OVER-ENTHOUSIASME  
 
ONWETENDHEID  
 
ONGEDULD  
 
DIEPE ANGST  
 
VERDRIET  
 
Deze zullen, als we dat toelaten, zich uiten in het lichaam en datgene veroorzaken wat we ziekte noemen. Zolang we de echte oorzaken niet begrepen, hebben we disharmonie toegeschreven aan invloeden van buiten, bacteriën, kou, hitte, en namen gegeven aan de gevolgen, gewrichtsontsteking, kanker, astma, enz.: terwijl we dachten dat ziekte in het stoffelijk lichaam begint.  
 
Er zijn bepaalde groepen binnen de mensheid, en iedere groep heeft zijn eigen functie, namelijk om die speciale les die hij geleerd heeft te laten zien in de stoffelijke wereld. Ieder individu in zo'n groep heeft zijn eigen bepaalde persoonlijkheid, een bepaalde taak uit te voeren, en een bepaalde individuele manier om die taak uit te voeren. Maar er zijn ook oorzaken van disharmonie, en tenzij we bij onze eigen persoonlijkheid en onze eigen taak blijven, kunnen die in het lichaam tot uiting komen in de vorm van ziekte.  
 
Werkelijke gezondheid is gelukzaligheid, en wel een gelukzaligheid die zo eenvoudig te bereiken is omdat dat geluk in kleine dingen zit; in datgene doen wat we echt heel graag doen, of bij die mensen zijn die we echt fijn vinden. Er is geen sprake van zwoegen, of van inspanning, geen streven naar iets onbereikbaars; gezondheid hoeven we alleen maar te accepteren op ieder moment dat we maar willen. We hoeven alleen maar het werk te vinden en te doen waar we geschikt voor zijn. Er zijn er zo veel die hun werkelijke verlangens onderdrukken, en op die manier vierkante pennen in ronde gaten worden. Door de wensen van een vader kan een zoon advocaat worden, of soldaat of zakenman, terwijl hij in werkelijkheid graag timmerman was geworden. Of omdat een moeder haar dochter graag goed getrouwd ziet kan de wereld een nieuwe Florence Nightingale verliezen. Dit plichtsgevoel is dan een onecht plichtsgevoel en een wan-dienstbetoon aan de wereld. Het resulteert in ongelukkigheid, en waarschijnlijk gaat een flink deel van een leven verloren voordat die fout hersteld kan worden.  
 
Er was ooit een Meester Die zei: "Weet ge dan niet, dat ik me met mijn Vaders zaken moet bezighouden?". Maar Hij bedoelde dat Hij Zijn Goddelijkheid moest volgen, en niet Zijn aardse ouders.  
 
Laten we dat ene ding in het leven vinden dat ons het meest aantrekt, en het ook doen. En laat dat ene ding zozeer deel van onszelf worden dat het net zo natuurlijk is als ademhalen; zo natuurlijk als het voor een bij is om honing te verzamelen; of voor een boom om zijn bladeren af te schudden in de herfst, en nieuwe voort te brengen in de lente. Als we de natuur bestuderen, dan zien we dat ieder schepsel, vogel, boom en bloem zijn eigen bepaalde rol te spelen heeft, zijn eigen bepaalde en speciale werk waarmee het het hele Universum helpt en verrijkt. Alleen al de worm, die zijn dagelijks werk doet, helpt de aarde af te wateren en schoon te worden; de aarde is de voedingsbodem voor alle groen, en die begroeiing houdt op zijn beurt de mensheid in stand en ieder levend wezen, en die keren te zijner tijd weer terug tot voeding voor de aarde. Hun leven is er een van schoonheid en bruikbaarheid, hun werk is zo natuurlijk voor ze dat het hun leven is.  
 
En ons eigen werk, als we dat eenmaal gevonden hebben, is ons zo eigen, past ons zo goed, dat het moeiteloos is, het is gemakkelijk, het is een vreugde. We worden het nooit moe, het is onze hobby. Het brengt onze werkelijke persoonlijkheid naar boven, alle talenten en bekwaamheden die in ieder van ons wachten om aan de dag te treden. We voelen ons er gelukkig bij en thuis. En alleen als we gelukkig zijn (wat betekent dat we de bevelen van onze ziel volgen) kunnen we ons beste werk doen.  
 
Misschien hebben we ons juiste werk al gevonden, wat een plezier is het leven dan! Sommigen weten al vanaf hun kindertijd wat ze te doen hebben, en houden daar hun hele leven aan vast. Anderen weten het in hun kindertijd, maar worden ervan afgeleid door tegen-suggesties en omstandigheden en ontmoediging door anderen. Toch kunnen we allemaal terugkeren tot onze idealen, en zelfs als we ze niet onmiddellijk kunnen verwezenlijken, kunnen we doorgaan met het te proberen, en dan zorgt dat proberen alleen al dat we ons prettig voelen, want onze zielen zijn heel geduldig met ons. Het juiste verlangen, de juiste beweegreden is wat telt, is het werkelijke succes, ongeacht het resultaat.  
 
Dus als je liever boer zou zijn dan jurist, liever kapper dan buschauffeur, liever een kok dan een groetenman, verander dan van beroep en wordt wat je wil zijn en je zult gelukkig en gezond zijn. Dan zul je je werk met geestdrift doen, en je zult mooier werk doen als boer of kapper of kok dan je ooit zou kunnen doen in een beroep dat nooit bij jou gehoord heeft. En dan gehoorzaam je de bevelen van je Spirituele Zelf.  
 
 
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
 
 
Hoofdstuk 7

Als we ons eenmaal bewust zijn van onze eigen Goddelijkheid, dan is de rest gemakkelijk

 
In den beginne gaf God de mens de heerschappij over alle dingen. De mens, het kind van de Schepper, heeft een diepere aanleiding voor zijn disharmonie dan de tocht van een open raam. Onze "fout ligt niet in onze sterren, maar in onszelf", en hoe vol dankbaarheid en hoop kunnen we zijn wanneer we beseffen dat ook de genezing binnen onszelf ligt! Verwijder de disharmonie, de angst, de verschrikking, of de besluiteloosheid, en we herwinnen de harmonie tussen ziel en psyche, en het lichaam is weer in alle opzichten perfect.  
 
Wat de ziekte ook is, het gevolg van deze disharmonie, we mogen er van overtuigd zijn dat genezing ruim binnen ons bereik is, want onze ziel vraagt nooit meer van ons dan we heel gemakkelijk kunnen doen.  
 
Ieder van ons is een genezer, want ieder van ons draagt de liefde voor iets in zijn hart: voor onze medemens, voor dieren, voor de natuur, voor schoonheid in welke vorm dan ook, en ieder van ons heeft de wens om dat te beschermen en te laten groeien. Ieder van ons voelt ook mee met hen die ellende meemaken, want we hebben allemaal op enig moment in ons leven ellende meegemaakt. Zodat we niet alleen onszelf kunnen genezen, maar we hebben ook het grote voorrecht dat we anderen kunnen helpen om te genezen, en de enige vereisten hiervoor zijn liefde en medegevoel.  
 
Wij, als kinderen van de Schepper, hebben alle perfectie in ons, en we komen alleen maar in de wereld zodat we mogen beseffen dat we Goddelijk zijn. Zodat alle beproevingen en alle ervaringen ons onberoerd zullen laten, want door die Goddelijke kracht is alles voor ons mogelijk.  
 
 
cerato<br>Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
cerato
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
 
 
Hoofdstuk 8

De helende kruiden zijn die welke de kracht gekregen hebben om ons te helpen om onze persoonlijkheid te bewaren

 
Net zoals God ons in zijn goedheid eten gegeven heeft om te eten, zo heeft hij tussen de kruiden in het veld prachtige planten gezet om ons te genezen als we ziek zijn. Deze zijn er om de mens de helpende hand te bieden in die donkere uren van vergetelheid wanneer hij het zicht op zijn eigen Goddelijkheid kwijt is, en het laat gebeuren dat een wolk van angst of pijn zijn zicht belemmert.  
 
Zulke planten zijn:  
 
CichoreiChicory(Cichorium Intybus)
MaskerbloemMimulus(Mimulus Luteus)
AgrimonieAgrimony(Agrimonia Eupatoria)
HardbloemScleranthus(Scleranthus Annuus)
BosrankClematis(Clematis Vitalba)
DuizendguldenkruidCentaury(Erythraea Centaurium)
GentiaanGentian(Gentiana Amarella)
IJzerhardVervain(Verbena Officinalis)
LoodkruidCerato(Ceratostigma Willmottiana)
ReuzebalsemienImpatiens(Impatiens Royalei)
ZonneroosjeRock Rose(Helianthemum Vulgare)
WaterviolierWater Violet(Hottonia Palustris)
 
Ieder kruid komt overeen met een van de eigenschappen, en zijn doel is om die eigenschap te versterken zodat de persoonlijkheid boven die fout mag uitgroeien die juist het struikelblok is.  
 
Noot van de vertaler:  
In de originele uitgave van 1932 had Bach hier een tabel opgenomen van de toen gevonden 12 remedies, en welke tekortkoming door ieder middel kon worden omgezet in welke bijbehorende deugd. In de her-uitgave van 1990 door het Bach Centre is deze lijst weggelaten, omdat Bach later nog 26 remedies vond, en zijn beschrijvingen dan ook heeft genuanceerd. Voor Bach's definitieve beschrijvingen van alle 38 remedies verwijzen zij naar "The 12 healers and other remedies", in het nederlands opgenomen in het boekje "Genezing door bloemen" van Dr. Edward Bach.
 
 
 
clematis<br>Agios Georgios, Pilion, Griekenland
clematis
Agios Georgios, Pilion, Griekenland
 
 
Hoofdstuk 9

De werkelijke aard van ziekte

 
Voor ware genezing is de aard en de naam van de lichamelijke ziekte van geen enkel belang. Ziekte van het lichaam zelf is alleen maar het gevolg van de disharmonie tussen ziel en psyche. Het is slechts het symptoom van de oorzaak, en omdat dezelfde oorzaak zich in bijna ieder individu verschillend zal openbaren, moet je de oorzaak proberen te verwijderen, dan zullen de gevolgen -wat dat dan ook zijn- automatisch verdwijnen.  
 
We kunnen dat beter begrijpen als we zelfmoord als voorbeeld nemen. Niet iedere zelfmoordenaar verdrinkt zichzelf. Sommige springen van iets hoogs, anderen vergiftigen zichzelf, maar de oorzaak is altijd wanhoop: Als je ze helpt om over hun wanhoop heen te komen en iemand of iets vinden om voor te leven, dan zijn ze definitief genezen. Als je alleen het vergif weghaalt, dan redt je ze voor nu, maar kunnen ze later een nieuwe poging doen. Angst doet bijvoorbeeld ook verschillende dingen met mensen: sommige worden bleek, sommige blozen, sommige worden hysterisch en sommige sprakeloos. Maar als je hun angst uitlegt, en ze laat zien dat ze groot genoeg zijn om alles onder ogen te zien en te weerstaan, dan kan niets ze meer bang maken. Het kind zal de schaduwen op de muur niet meer eng vinden, als je hem de kaars geeft en laat zien hoe hij ze op en neer kan laten dansen.  
 
We hebben zo lang de bacterie de schuld gegeven van onze ziekte, of het weer of het voedsel dat we eten. Maar velen van ons zijn immuun tijdens een griep-epidemie, of houden er van om zich door een koude wind te laten opvrolijken, en velen kunnen 's avonds kaas eten of zwarte koffie drinken zonder daar last van te hebben. Niets in de natuur kan ons schaden wanneer we gelukkig zijn en harmonieus. Integendeel: alles in de natuur is er voor ons nut en ons plezier. We zijn alleen gevoelig voor invloeden van buiten wanneer we het zelf toestaan dat twijfel en neerslachtigheid, besluiteloosheid of angst ons bekruipen.  
 
Het is dus de werkelijke oorzaak van de ziekte die van het hoogste belang is; de psychische toestand van de patiënt zelf. Niet de toestand van het lichaam.  
 
Iedere ziekte, hoe ernstig of langdurig ook, zal genezen worden wanneer je de patiënt zijn geluk terugbezorgt en zijn zin om zijn werk in het leven weer op te pakken. Heel vaak is het slechts een kleine verandering in zijn manier van leven, een klein vooroordeel dat hem onverdraagzaam maakt jegens anderen, een misplaatst gevoel voor verantwoordelijkheid dat hem als slaaf gevangen houdt terwijl hij zo goed werk zou kunnen doen.  
 
Er zijn zeven mooie fases bij het genezen van een ziekte, deze zijn:  
 
VREDE  
 
HOOP  
 
VREUGDE  
 
VERTROUWEN  
 
ZEKERHEID  
 
WIJSHEID  
 
LIEFDE.  
 
 
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
 
 
Hoofdstuk 10

Wil je vrijheid verwerven, geef dan vrijheid

 
Het uiteindelijke doel van de hele mensheid is om perfectie te bereiken, en om deze situatie te bereiken moet de mens leren om onveranderd door alle ervaringen heen te komen. Hij moet alle invloeden en ervaringen het hoofd bieden zonder zich van zijn pad af te laten leiden: dan is hij vrij van alle moeilijkheden van het leven, vrij van ontberingen en lijden. In zijn ziel heeft hij de perfecte liefde bewaard, wijsheid, moed, verdraagzaamheid en begrip dat het resultaat is van alles wat hij weet en gezien heeft. De perfecte meester is immers hij die alle takken van zijn ambacht heeft doorlopen.  
 
We kunnen deze reis tot een kort en vreugdevol avontuur maken wanneer we beseffen dat de vrijheid uit de slavernij alleen maar bereikt kan worden door vrijheid te geven. Wij worden bevrijd door anderen te bevrijden, want we kunnen alleen maar onderwijzen door het voorbeeld te geven. Wanneer we de vrijheid gegeven hebben aan alle mensen met wie we contact hebben, wanneer we vrijheid gegeven hebben aan alle wezens om ons heen, aan alles om ons heen, dan zijn we zelf vrij. Als we zien dat we anderen zelfs niet het minste beetje proberen te overheersen of te sturen of hun leven proberen te beïnvloeden, zullen we erachter komen dat beïnvloeding uit ons eigen leven verdwenen is, want juist degenen die wij aan banden leggen binden ons. Zo was er een zekere jonge man die zo vast zat aan zijn bezittingen dat hij een Goddelijke gift niet kon accepteren.  
 
En het is toch zo gemakkelijk om ons te bevrijden van de overheersing door anderen, in de eerste plaats door hen absolute vrijheid te geven, en vervolgens door heel rustig en liefdevol te weigeren ons door hen te laten overheersen. Lord Nelson was heel wijs toen hij bij een gelegenheid de verrekijker aan zijn blinde oog zette. Geen geweld, rancune, haat of onvriendelijkheid is nodig. Onze tegenstanders zijn onze vrienden, zij maken het spel de moeite waard, en aan het einde van de wedstrijd schudden we elkaar allemaal de hand.  
 
We moeten van anderen niet verwachten dat ze doen wat wij willen. Hun ideeën zijn de goede ideeën voor hen. Hun pad mag dan wel een andere kant op leiden dan het onze, het doel aan het einde van de reis is voor ons allemaal hetzelfde. We zien dat, juist wanneer we willen dat anderen zich met onze wensen verenigen, er onenigheid ontstaat.  
 
We zijn als vrachtschepen die onderweg zijn naar verschillende landen in de wereld, sommige naar Afrika, anderen naar Canada of Australië. Waarom zouden we een ander schip volgen naar Canada als onze bestemming Australië is? Dat levert toch zo'n vertraging op.  
 
En nog eens, misschien realiseren we ons niet wat voor kleinigheden ons gevangen houden, juist die dingen waaraan wij willen vasthouden, houden ons vast. Dat kan een huis zijn, of een tuin, of een meubelstuk; zelfs zij hebben hun recht op vrijheid. Wereldse bezittingen zijn immers van voorbijgaande aard, ze veroorzaken zorgen en last omdat we diep binnen in ons weten dat we ze onvermijdelijk uiteindelijk zullen verliezen. Ze zijn bedoeld om van te genieten en te bewonderen en te gebruiken zoveel als mogelijk is, maar niet om zo belangrijk te worden dat het ketens worden om ons te binden.  
 
Als we iedereen en alles om ons heen hun vrijheid geven, dan zullen we zien dat we in ruil daarvoor rijker worden aan liefde en bezittingen dan we ooit geweest zijn, want de liefde die vrijheid geeft is de grootse liefde die des te hechter verbindt.  
 
 
chicory<br>Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
chicory
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
 
 
Hoofdstuk 11

Genezing

 
Sinds onheuglijke tijden heeft de mensheid gezien dat onze Schepper uit liefde voor ons kruiden in het veld laat groeien voor onze genezing, net zoals hij voor graan en fruit heeft gezorgd als ons voedsel.  
 
Astrologen, zij die de sterren hebben bestudeerd, en kruidenkenners, zij die de planten hebben bestudeerd, hebben altijd naar die geneesmiddelen gezocht die ons helpen om onze gezondheid en ons plezier te behouden.  
 
Om het kruid te vinden dat ons zal helpen is het nodig dat we het doel in ons leven vinden, datgene waarvoor we ons inspannen om het te bereiken, maar ook moeten we de moeilijkheden van onze weg begrijpen. Deze moeilijkheden noemen we onze fouten en tekortkomingen, maar laten we ons niets aantrekken van onze fouten en tekortkomingen, want ze zijn juist het bewijs dat we grotere dingen bereiken: onze fouten moeten juist onze aanmoediging zijn, want ze zijn een teken dat we hoog mikken. Laten we voor onszelf uitzoeken welke strijd we nou eigenlijk strijden, welke tegenstander we precies proberen te overwinnen, en laten we dan vol dankbaarheid die plant nemen die gezonden is om ons aan de overwinning te helpen. We dienen deze prachtige kruiden van het veld te accepteren als een sacrament, als de Goddelijke gift van onze Schepper om ons te helpen in onze ongemakken.  
 
In ware genezing besteden we geen enkele aandacht aan de ziekte: het is de psychische gesteldheid, alleen maar het psychische probleem waar onze aandacht heen gaat. Van belang is juist waar we afwijken van het Goddelijke Plan. Dit uit de toon vallen met ons Spirituele Zelf kan honderd verschillende lichamelijke gebreken veroorzaken (onze lichamen geven immers alleen maar de toestand van onze psyche weer), maar wat doet dat er toe? Als we onze psyche in orde maken zal het lichaam snel genezen zijn. Het is zoals Christus het tegen ons zei: "Wat is gemakkelijker om te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of neem uw bed op en wandel?".  
 
Dus laten we nog eens goed begrijpen dat de lichamelijke ziekte van geen enkel belang is. Het is de toestand van onze psyche, en dat, en alleen maar dat, wat van belang is. Daarom kunnen we de ziekte waar we aan lijden helemaal vergeten, en hoeven we alleen te bekijken tot welke van de onderstaande types we behoren.  
 
Als je problemen tegenkomt wanneer je je eigen middel probeert te kiezen, dan helpt het om jezelf af te vragen welke deugden je het meest bewondert in andere mensen. Of welke fout, bij anderen, jouw favoriete afkeer oproept. Want iedere fout waarvan we misschien nog een spoortje hebben, en die we juist het meest proberen weg te poetsen, dat is juist waar we ons bij anderen het meest aan ergeren. Dat is de manier waarop we aangemoedigd worden om het bij ons zelf uit te wissen.  
 
We zijn allemaal genezers, en met liefde en meegevoel in onze aard zijn we ook in staat om iedereen te helpen die echt gezondheid nastreeft. Zoek naar het meest opvallende psychische conflict bij de patiënt, en geef hem dat middel dat hem helpt om die specifieke fout te overwinnen, samen met alle aanmoediging en hoop die je kunt geven, dan zal de binnen hem aanwezige geneeskracht van-zelf de rest doen.  
 
 
vervain<br>Glastonbury Abbey, England
vervain
Glastonbury Abbey, England
 
 
Hoofdstuk 12

De remedies

Hoofdstuk 12 van "bevrijd uzelf" is door het Bach Centre niet uitgegeven, omdat het "Dr. Bach's vroegste gedachten weergaf" over alleen de eerste 12 remedies. Voor zijn complete en uiteindelijke werk (de 38 remedies) verwijzen zij naar "The 12 healers and other remedies", in het nederlands opgenomen in het boekje "Genezing door bloemen" van Dr. Edward Bach.
 
 
"Free Thyself" (1932) van Dr. Edward Bach (van de Bach bloesem remedies)  
Vertaling: lieverbeter.nl