lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems
< Index >
Bachbloesem Vervain

Foto © Healing Herbs

Vervain (IJzerhard)

 

Verbena officinalis

 

Een van Bach's eerste 12 genezers.  
Bereid volgens de zonne-methode.

 
 

Indicatie

Degenen met vastgeroeste principes en ideeën, waarop ze vertrouwen dat ze juist zijn, en die ze uiterst zelden aanpassen.

 

Twaalf Genezers 1936

 

Affirmatie

We zouden ons moeten inspannen om zo zacht te zijn, zo geduldig hulpvaardig dat we ons tussen onze medemensen gedragen als een zuchtje wind of een zonnestraal: altijd klaar om ze te helpen als ze dat vragen; terwijl we nooit proberen om ze onze visie op te dringen.

 

'Collected Writings' blz. 119

 

Habitat

IJzerhard groeit op kale droge grond waar gras schaars is. Heggen en wegbermen zijn de meest waarschijnlijke plaatsen, hoewel de chemische middelen die een paar jaar geleden in bermen werden gebruikt veel planten vernietigd hebben. Nu wordt het gevonden op grond die net is vrijgemaakt, waar de concurrentie niet groot is.

 

Hoe iemand dan is

De wilskrachtigen. Degenen met een vurige geest, die ertoe neigen zichzelf geestelijk en lichamelijk overmatig in te spannen. Ze weigeren om verslagen te zijn en houden vol, lang nadat anderen het zouden opgeven. Ze gaan hun eigen gang. Ze hebben vaste overtuigingen en weten heel zeker dat ze het goed hebben. Ze kunnen harnekkig een behandeling weigeren totdat ze gedwongen worden. Ze kunnen worden meegesleept door hun enthousiasme, en zichzelf een hoop drukte op de hals halen. In alles wat ze doen hebben ze de neiging om te serieus te zijn, te gespannen. Het leven is voor hen een grote inspanning. Ze hebben hun eigen sterke overtuigingen en proberen soms om anderen naar hun standpunt over te halen en zijn onverdraagzaam jegens de mening van anderen. Ze luisteren niet graag naar advies. Het zijn vaak mensen met grote idealen en ambities om de mensheid te helpen.

 

Edward Bach

Meer beschrijvingen van Vervain door: the Bach Centre     / Mechthild Scheffer     / Edward Bach