Bachbloesem Wild Oat

 Foto © Andreas Bock, Hamburg

Tekst © Mechthild Scheffer

Vertaling © lieverbeter.nl

36 Wild Oat (Ruwe Dravik)

De bloesem van roeping

 

Reharmoniseringsproces:

Van zoeken ...

Negatieve zielshouding:

Men is innerlijk ontevreden omdat men geen duidelijke doelen voor ogen heeft, en omdat het tot dusverre nog niet gelukt is om de eigenlijke levensopgave te ontdekken.

Hoeveel men ook uitprobeert, nergens vindt men werkelijke blijvende bevrediging. Op die manier is men ondanks de eigen veelsoortige talenten en successen innerlijk versplinterd, gefrustreerd of verveeld.

... naar vinden

Positieve ontwikkelingsmogelijkheden:

Duidelijke doelen voor ogen krijgen, en hiervoor het volledige potentieel van de eigen mogelijkheden inzetten.

--- Beproefd bij jongeren die niet weten wat ze moeten worden ---

Meer beschrijvingen van Wild Oat door: Julian Barnard     / the Bach Centre     / Edward Bach

 
Ga naar remedie-index
< >

lieverbeter.nl:   ALLES over Bachbloesems