Bachbloesem Vine

 Foto © Andreas Bock, Hamburg

Tekst © Mechthild Scheffer

Vertaling © lieverbeter.nl

32 Vine (Wijnstok)

De bloesem van autoriteit

 

Reharmoniseringsproces:

Leiden ...

Negatieve zielshouding:

Men wil absoluut de eigen wil doorzetten, heeft problemen met macht en autoriteit.

Als sterke persoonlijkheid is men eerzuchtig en zelfverzekerd. Men wenst innerlijk dat anderen zich ondergeschikt maken aan de eigen doelen.

... en zich laten leiden

Positieve ontwikkelingsmogelijkheden:

Innerlijke grootmoedigheid op basis van natuurlijke autoriteit. Gezonde en ongezonde eerzucht onderscheiden.

--- Beproefd bij machtproblemen en bij mensen die altijd het laatste woord moeten hebben ---

Meer beschrijvingen van Vine door: Julian Barnard     / the Bach Centre     / Edward Bach

 
Ga naar remedie-index
< >

lieverbeter.nl:   ALLES over Bachbloesems