Bachbloesem Pine

 Foto © Andreas Bock, Hamburg

Tekst © Mechthild Scheffer

Vertaling © lieverbeter.nl

24 Pine (Grove Den)

De bloesem van zelfacceptatie

 

Reharmoniseringsproces:

Van jezelf veroordelen ...

Negatieve zielshouding:

Men maakt zichzelf verwijten en heeft schuldgevoelens.

Het is een kwellend levensgevoel dat iemand neerdrukt: voortdurend voelt men zich genoodzaakt om zichzelf fouten aan te rekenen, of om zich daarvoor tegenover anderen te moeten rechtvaardigen of verontschuldigen.

... naar jezelf respecteren

Positieve ontwikkelingsmogelijkheden:

Men ontwikkelt een realistisch gevoel voor de eigen verantwoordelijkheden en die van anderen. Men leert om fouten toe te geven zonder zichzelf meteen te veroordelen of waardeloos te voelen.

--- Beproefd bij mensen die het moeilijk vinden om geschenken aan te nemen ---

Meer beschrijvingen van Pine door: Julian Barnard     / the Bach Centre     / Edward Bach

 
Ga naar remedie-index
< >

lieverbeter.nl:   ALLES over Bachbloesems