Bachbloesem Crab Apple

 Foto © Andreas Bock, Hamburg

Tekst © Mechthild Scheffer

Vertaling © lieverbeter.nl

10 Crab Apple (Wilde appel)

De bloesem van reiniging

 

Reharmoniseringsproces:

Van drang om te ordenen ...

Negatieve zielshouding:

Men voelt zich innerlijk of uiterlijk bevuild, onrein of ge´nfecteerd.

Men heeft een te sterk zuiverheids- en ordeningsideaal, niet alleen op het lichamelijke, maar ook op het psychisch-geestelijke vlak. Daarom reageert men gevoelig tegen iedere vorm van vermeende ongeordendheid op alle gebieden van het leven.

... naar innerlijke ordening

Positieve ontwikkelingsmogelijkheden:

Men ontwikkelt een meer positieve basishouding ten opzicht van de eigen lichamelijkheid, en meer gevoel voor verbanden die boven ordening uitgaan.

--- Beproefd bij mensen die moeite hebben om het belangrijke van het onbelangrijke te onderscheiden ---

Meer beschrijvingen van Crab Apple door: Julian Barnard     / the Bach Centre     / Edward Bach

 
Ga naar remedie-index
< >

lieverbeter.nl:   ALLES over Bachbloesems